Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

www.showcheeks.sk sa zaväzuje, že bude rešpektovať vaše súkromie v režime on-line a uznáva vašu požiadavku na vhodnú ochranu a spravovanie všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu (ďalej len „osobné informácie“), ktoré s nami zdieľate. www.showcheeks.sk zaviedla tieto pravidlá pre ochranu súkromných údajov v režime on-line preto, aby ste vedeli, s akou obozretnosťou budeme zaobchádzať s vašimi osobnými informáciami.
Pod pojmom osobné informácie sa myslia všetky informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu jednotlivca, vrátane, nie však výhradne, jeho mena a priezviska, domácej alebo inej fyzickej adresy, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných informácií, či už domácich, alebo pracovných. Vo všeobecnosti však môžete navštíviť webové stránky www.showcheeks.sk bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek informácie o vašej totožnosti.
www.showcheeks.sk sa snaží vyhovieť všetkým príslušným zákonom po celom svete, ktoré sa zaoberajú ochranou súkromia. Aj keď právne požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, www.showcheeks.sk si kladie za cieľ držať sa princípov stanovených v týchto pravidlách pre ochranu súkromia v režime on-line i v prípade (na základe vyššie uvedeného), ak presunieme vaše osobné údaje z vašej krajiny do krajín, ktoré nevyžadujú „primeranú“ úroveň ochrany osobných údajov. Inými slovami, naším cieľom je poskytnúť ochranu pre vaše osobné údaje bez ohľadu na to, kde sa získali a kam sa presunuli alebo uložili.

Cookies a iné technológie sledovania

Niektoré z našich webových stránok využívajú „cookies“ a iné technológie sledovania. „Cookie“ je malý textový súbor, ktorý môže byť použitý napríklad na zhromažďovanie informácií o webovej lokalite. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehľadávačov umožňuje riadiť spracovanie cookies, vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť.
Väčšina prehľadávačov sa dá nastaviť tak, aby vás pri prijatí cookie upozornili, prípadne môžete používanie cookies v prehľadávači úplne zakázať. Ak sa však rozhodnete cookies zakázať alebo odstrániť, budete musieť znova zadať vaše pôvodné identifikačné číslo používateľa a heslo, aby ste získali prístup k niektorým častiam webovej lokality.
Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach a názvoch počítačov, adresách internetového protokolu (IP), type prehľadávača a operačného systému, postupností klikaní a dátumoch a časoch prístupu na našu lokalitu. Používanie cookies a iných technológií sledovania nám umožňuje zlepšiť našu webovú lokalitu a váš dojem z nej. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné informácie, môžeme taktiež analyzovať pre účely sledovania trendov a štatistiky.

Upozornenie

Všade na webe, kde www.showcheeks.sk zhromažďuje osobné informácie, chceme zverejniť účelové vyhlásenie, ktoré vysvetlí, prečo sa osobné informácie zhromažďujú. www.showcheeks.sk nebude bez vášho súhlasu poskytovať osobné informácie iným spoločnostiam, ktoré nie sú zaviazané konať v jej mene, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Výber

Môžete si vybrať, či osobné informácie ww.showcheeks.sk poskytnete, alebo nie. Upozornenie, ktoré chceme poskytovať všade na webe, kde bude www.showcheeks.sk zhromažďovať osobné informácie, by vám malo pomôcť pri tomto rozhodovaní. Ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované osobné informácie, stále budete mať možnosť navštíviť väčšinu webových lokalít www.showcheeks.sk, k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú našu vzájomnú komunikáciu, však nemusíte mať prístup.
Ak sa rozhodnete pre vzájomnú spoluprácu s www.showcheeks.sk, napríklad na základe zmluvy alebo iného obchodného vzťahu alebo partnerstva, budeme vás samozrejme naďalej kontaktovať ohľadom tohto obchodného vzťahu.

Bezpečnosť

Pri každom nakladaní s vašimi osobnými informáciami, či už priamo nami, alebo našom zastúpení, podnikneme náležité a primerané kroky na ochranu osobných informácií, ktoré s nami zdieľate, pred ich neoprávneným použitím alebo zverejnením.

Prístup a presnosť

www.showcheeks.sk chce udržiavať poskytnuté osobné informácie čo najpresnejšie. Pri každom zhromažďovaní osobných informácií na webe je naším cieľom poskytnúť vám spôsob, ako v prípade potreby aktualizovať alebo opraviť tieto informácie s možnosťou obrátiť sa na www.showcheeks.sk. Ak sú tieto možnosti z akéhokoľvek dôvodu nedostupné, môžete aktualizácie a opravy svojich osobných informácií poslať na adresu [email protected] a my vykonáme potrebné kroky pre čo najskoršie implementovanie uvedených zmien v osobných informáciách, ktoré uchovávame.

Služby iných spoločností

www.showcheeks.sk nebude bez vášho súhlasu poskytovať osobné informácie iným spoločnostiam, ktoré nie sú zaviazané konať v mene www.showcheeks.sk, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Podobne je proti zásadám www.showcheeks.sk predávať osobné informácie zhromaždené v režime on-line bez vášho súhlasu.

Záväzok

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadom našich prvidiel pre ochranu súkromia v režime on-line, kontaktujte nás na adrese [email protected] Aj keď nemôžeme zabezpečiť dokonalú ochranu súkromia, budeme sa snažiť riešiť všetky problémy podľa našich najlepších možností v čo najkratšej dobe.

Váš súhlas

Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s podmienkami našich pravidiel pre ochranu súkromia v režime on-line a so spracovaním osobných údajov www.showcheeks.sk na účely uvedené vyššie i na tie, pri ktorých www.showcheeks.sk zhromažďuje osobné informácie na webe. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia v režime on-line sa vás budeme snažiť informovať tak, že zmeny zverejníme na našej webovej lokalite v dostatočne dlhej dobe.